ติดต่อ / ขอความช่วยเหลือ : (โทร) 02-218-2747 (ในวันและเวลาราชการ)
ค้นหารหัสประจำตัวนักเรียน (เฉพาะนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น) [กดที่นี่]
1. ขั้นตอนการสร้างบัญชีใช้งานของนักเรียนและผู้ปกครอง: [Link]
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านใหม่ (สำหรับนักเรียนที่ลืมรหัสเท่านั้น): [Link]
3. กรณีลืมรหัสผ่าน (Password) สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง: [Link]
4. ขั้นตอนการค้นหารหัสประจำตัวนักเรียน (เฉพาะนักเรียนใหม่): [Link]

สนับสนุนการพัฒนาโดย

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)